Skip links

VAN SAMENWERKING NAAR FUSIE

Ooij, Leuth, 21 september 2021

Beste leden van SVO en VVLK,

Met deze brief willen we jullie informeren over ontwikkelingen binnen onze clubs.

Aanleiding

Sinds 2015 werken de jeugdafdelingen van SVO en VVLK zeer nauw samen. De jeugdteams vanaf de JO-11 zijn allemaal samengesteld uit voetballers van zowel SVO als van VVLK. Deze samenwerking verloopt uitermate succesvol. In de afgelopen 6 jaar is gebleken dat het succes  onder andere komt doordat iedere speler zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau kan voetballen. Daarnaast is in die 6 jaar bevestigd dat de culturen van beide dorpen niet of nauwelijks van elkaar verschillen. De samenwerking  vormt wat betreft de besturen van beide verenigingen een opstap naar een verdere samenwerking of beter gezegd:  een fusie van beide verenigingen naar één vereniging. Wij zien een toekomst voor één vereniging waarin iedereen op zijn plek is, voetballend maar zeker ook als sociale ontmoetingsplaats. Naast het feit dat een fusievereniging voetballend meer kansen en mogelijkheden biedt voor haar leden, zijn er zeker ook andere redenen (of eigenlijk een noodzaak) om te fuseren. Zo biedt een fusie efficiency voordelen op gebieden als accommodatie, inkoop en vrijwilligers.

Inloopavonden

Beide besturen beseffen dat de stap van samenwerking naar fusie ook emotie en weerstand kan oproepen. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling om leden van beide verenigingen al in een vroeg stadium te betrekken. We hebben op 15 oktober, inloop vanaf 19:30 uur / start om 20:00 (SVO) en op 18 oktober, inloop vanaf 19:30 uur / start om 20:00 uur (VVLK) 2 informele inloopbijeenkomsten georganiseerd om bij jullie op te halen waar een nieuwe vereniging aan moet voldoen. Ook in het verdere fusietraject willen we onze leden betrekken om over thema’s mee te denken en uiteraard gaat de formele besluitvorming samen met de leden plaatsvinden. Wij zien jullie graag op een van de genoemde avonden.

Bart Willems, voorzitter SVO

Hans Bartels, voorzitter VVLK

 

Reageer