Skip links

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST FUSIETRAJECT.

Beste leden,

Vrijdag 20 januari jl. hebben we een informatiebijeenkomst gehad over het fusie traject.

Deze avond is voor ons zeer positief verlopen, waarbij de aanwezige leden ons van goede adviezen hebben voorzien. Speciale dank gaat uit naar de leden die zich hebben ingezet om mee te denken in onze nieuwe naam, clubkleuren en logo.

Zoals aangekondigd volgt er een 2e informatiebijeenkomst.

De 2e bijeenkomst staat gepland op 15 februari om 20.00 uur op Sportcomplex de Kempkes in Ooij.

(Let op: dit is een gewijzigde datum dan eerder aangekondigd)

Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen we verder ingaan op het fusievoorstel en de daarbij behorende onderdelen. Ook zullen de aanwezige leden een adviserende stem uit kunnen brengen op de nieuwe ontwerpen van het tenue en logo. Hieronder volgt een nadere toelichting op de 1e bijeenkomst, het fusievoorstel en de vervolgprocedure.

Terugblik Informatiebijeenkomst 1

De bijeenkomst is bezocht door circa 70 aanwezigen (inclusief overgangsbestuur). Het overgangsbestuur gaf een toelichting op het fusievoorstel. Het fusievoorstel is een document dat opgesteld dient te worden om de fusie definitief te bekrachtigen. De leden hebben al eerder ingestemd om te gaan fuseren. Het is dus de (administratieve) uitwerking van de fusie.

De presentatie, zoals deze is gebruikt tijdens de informatiebijeenkomst, is toegevoegd. De onderdelen die besproken zijn en van belang zijn voor het fusievoorstel zijn opgenomen in dat document. Dit wordt verder behandeld tijdens de informatiebijeenkomst op 15 februari a.s.

Informatie bijeenkomst 2

Informatie bijeenkomst 2 staat in het teken van de verder uitwerking van het fusievoorstel. Een belangrijk onderdeel van dit document zijn de nieuwe statuten.

Om dit te kunnen behandelen op deze avond zullen de nieuwe (concept) statuten verzonden worden per mail naar de leden en ter inzage liggen in de bestuurskamer in Ooij en Leuth. Deze worden uiterlijk 9 februari verzonden en ter inzage gelegd.

Op de 2e informatieavond zullen ook een aantal ontwerpen van tenues en logo’s gepresenteerd worden. Deze ontwerpen worden op dit moment gemaakt door Maarten Winkels, Jelle Hampsink en Koen Keukens. Zij hebben n.a.v. de 1e informatiebijeenkomst de koppen bij elkaar gestoken. De leden kunnen op deze avond een adviserende stem uitbrengen op deze ontwerpen.

De agenda van de avond is als volgt

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter(s)
  2. Korte terugblik informatiebijeenkomst 1 (20-1-2023)
  3. Fusievoorstel
  4. Concept fusievoorstel (status en goedkeuring)
  5. Statuten (concept)
  6. Presentatie nieuwe ontwerpen tenue, logo, etc
  7. Vervolgstappen en planning
  8. Vragen/opmerkingen vanuit de leden

Betrekken jeugd

Tijdens de 1e informatieavond werd door de leden opgeroepen om ook de jeugd te betrekken in de keuze van de clubkleuren en tenue. We gaan hier ook gehoor aan geven. In de week vooraf aan de 2e informatiebijeenkomst zullen alle jeugdleden hun stem uit kunnen brengen op 1 van de nieuwe ontwerpen. Hierover zal gecommuniceerd worden in de apps van de teams.

Laten we duidelijk zijn dat we ook tijdens deze bijeenkomst weer jullie inbreng zeer waarderen. Hopelijk zijn jullie aanwezig om samen met het overgangsbestuur de laatste fase van onze fusie verder vorm te geven.

Met sportieve groet,

Overgangsbestuur SVO/VVLK.