Skip links

OOK 2E INFO BIJEENKOMST EEN SUCCES!

Woensdagavond 15 Februari

vond de 2e fusie bijeenkomst plaats inzake het vervaardigen van het fusievoorstel. Deze keer stond met name de Statuten op het programma maar werd er ook nog uitgebreid stil gestaan bij de naam, clubkleuren, logo en tenue van de nieuw op te richten vereniging.

Vooralsnog heeft het er alle schijn van dat de nieuwe vereniging SV D.D.V. ’23 gaat heten (Sport Vereniging Door Dijken Verbonden 2023). Dat was al min of meer bekend geworden tijdens de eerste informatiebijeenkomst. Tijdens deze 2e sessie werden de opties rondom de clubkleuren, logo en tenues middels een enquêteformulier aan de aanwezige leden voorgelegd. Eerder al hadden de jeugdleden zich uit kunnen spreken over deze items. Met maar liefst 73% van de ongeveer 220 uitgebrachte stemmen werd een duidelijke voorkeur uitgesproken voor de clubkleuren blauw, wit en zwart. Ook kon er gestemd worden op een aantal uitwerkingen van tenues en logo’s. Daar waren de voorkeuren wat minder uitgesproken maar heeft overgangsbestuur voldoende info en feedback weten te verzamelen om straks tot een passend en fraai tenue en logo te komen welke vervolgens weer opgenomen worden in het fusievoorstel.

En uiteindelijk gaan de leden van SVO en VVLK zich eind Maart/begin April daadwerkelijk uitspreken over het Fusievoorstel. Als het fusievoorstel dan door de leden aangenomen wordt, worden boven vernoemde, maar ook alle andere zaken opgenomen in het fusievoorstel, definitief bekrachtigd.

Al met al wederom een prima en zinvolle avond. De fusie krijgt steeds meer vorm en de contouren worden steeds duidelijker.

Op naar een mooie toekomst!!!

Tekst: Bart Willems         Foto’s: Dick Braam sr.