Skip links

NIEUWJAARSTOESPRAAK VOORZITTER

OOIJ 1 JANUARI 2020,

Beste allemaal,

Dit jaar heb ik er voor het eerst voor gekozen om mijn nieuwjaarstoespraak niet op onze traditionele nieuwjaarsreceptie ten gehore te brengen. In een vol clubhuis met feestende mensen is het lastig om me goed verstaanbaar te maken en de eerlijkheid gebied te stellen dat ook niet alle aanwezigen evenredig geïnteresseerd zijn hoe het met SVO-Voetbal is gesteld. Want ofschoon al jaren, samen met SVO-Korfbal, de trotse gastheer van de alom gekende feestelijke aftrap van het jaar, komen er gelukkig nog vele andere verenigingen onze receptie bezoeken en dat maakt het samenzijn in ons clubhuis veel universeler dan enkel alleen aan SVO-Voetbal gerelateerd.

Maar goed; in welke vorm dan ook; Ik wil u namens het bestuur van SVO-Voetbal een zeer voorspoedig, sportief maar bovenal gezond 2020 wensen.

2019 was voor ons een bewogen jaar. Sportief bij SVO 1 met een toch wat teleurstellende afloop van seizoen 2018-2019 en een uiterst hoopvolle start van seizoen 2019-2020 met als beloning de winst in de 1e periode en een voorlopige 1e plek op de ranglijst. 2019 was ook het jaar van de trainerswissel. Na een dienstverband van maar liefst 7 prima jaren werd er in het voorjaar afscheid genomen van Bas Hendriks.  Bas was toe aan een nieuwe uitdaging en ook voor SVO was het tijd voor een frisse wind. Vrij vlot na de aankondiging van zijn vertrek zijn we met Martin de Winkel in gesprek getreden over het hoofdtrainerschap bij SVO. Mogelijk nog vlotter was er overeenstemming over een dienstverband van 1 seizoen en inmiddels hebben we dat alweer verlengd. E.e.a. houdt in dat Martin ook in seizoen 2020/2021 hoofdtrainer zal zijn van SVO. Los van de prestaties, zijn we erg content over de manier van werken en de betrokkenheid die Martin bijna dagelijks bij SVO neerlegt. We hebben inmiddels de uitgesproken ambitie om binnen 2 seizoenen richting de 4e klasse te gaan met ons 1e elftal. We hebben de sterke overtuiging dat Martin de man is die deze doelstelling kan bewerkstelligen.

2019 was ook het jaar waarin we voor het eerst sinds jaren weer een presentatief 2e elftal hebben kunnen optuigen welke in die hoedanigheid ook deel uitmaakt van de selectie. Dit team, veelal bestaand uit de JO-19 van afgelopen seizoen aangevuld met spelers uit de 1e groep van Martin, speelt haar wedstrijden in de sterke 4e klasse reserve. Ofschoon we alle vertrouwen hebben in de continuïteit van dit team in de komende jaren, is de opstart vooralsnog lastig gebleken. Er wordt onder trainer Jos Kuerten keihard en goed getraind, echter blijft de vertaling op zondag nog uit. Evengoed heb ik er vertrouwen in dat dit in de 2e helft van het seizoen zeker beter gaat worden. Het beoogde doel van SVO 2, een doorgroei bieden aan jeugdspelers en een opvang voor spelers die al dan niet tijdelijk en om diverse redenen buiten de boot zijn gevallen bij SVO 1, blijft intact. Vanaf de 2e helft van het seizoen gaat ook Wilco Vermeulen trainingen bij SVO 2 verzorgen. Omwille de professie van Jos, is hij niet meer in staat om wekelijks 2 trainingen te verzorgen. Wilco gaat ons en Jos daarbij helpen tot in ieder geval het einde van dit seizoen.

Tot slot was 2019 ook het jaar van een aantal mooie en goed bezochte activiteiten, een jaar waarin we zijn begonnen met de jeugd techniekschool op zondag maar ook het jaar waarin we een flink aantal kabouters, ofwel aspirant voetballertjes, hebben mogen begroeten.

En dus mogen we stellen dat 2019 een prima SVO-Voetbal jaar was. En natuurlijk zijn er ook zaken die zorgen baren of er minder florissant voor staan maar daar liggen dan ook de uitdagingen voor 2020.

In het komende jaar zullen we zeker trachten om het positieve gevoel vanuit 2019 mee te nemen en door te gaan met het ontwikkelen van onze mooie vereniging. Soms gaat dat snel, even zo vaak heeft dat wat meer tijd nodig. Uitdagingen zijn er ook genoeg voor 2020. Zo merken we eigenlijk al een aantal jaar op rij dat het vrij lastig is om binnen de exploitatie te blijven. We investeren waar nodig in selectie, jeugd en materiaal. Investeringen die niet altijd te ondervangen zijn door de inkomsten voortkomend uit contributie, sponsoring en acties. Door de goede financiële positie van de club zijn we prima in staat de, overigens overzichtelijke tekorten, vanuit de reserves te dichten. Toch willen we de komende jaren weer naar een sluitende jaarrekening. De recent verworven extra inkomsten vanuit de bordsponsoring gaan ons daar zeker in helpen.

Voortdurend zijn we met VVLK in gesprek over verdergaande samenwerking. De succesvolle samenwerking met de jeugd is de mogelijke voedingsbodem voor nog meer verstrengeling. De verkenningen daaromtrent zijn volop gaande. Al vanaf het begin van de samenwerking zijn de besprekingen constructief maar staan beide verenigingen ook nadrukkelijk voor de eigen verenigingsbelangen.

Organisatorisch gaat het eigenlijk wonderwel goed bij SVO. De teams, al dan niet gecombineerd met de VVLK-jeugd, zijn over het algemeen voorzien van minimaal een trainer en jeugdleider, zijn de bardiensten gevuld, zijn we bestuurlijk in staat belanghebbende overwegingen en besluiten te maken en is het complex in perfecte staat, om zo maar even wat zaken te belichten.  Helaas is dat niet doordat we een continue nieuwe aanwas krijgen van vrijwilligers maar meer omdat dezelfde vrijwilligers een grote bereidheid hebben om vaker taken op zich te nemen. Ofschoon het vaak allemaal geregeld is en daardoor wellicht op de voorgrond als ‘normaal’ kan worden bestempeld, is dat zeker vanuit de organisatie allemaal een stuk minder vanzelfsprekend. Er is bijna wekelijks een puzzel te leggen om de bardiensten geregeld te krijgen, vergt de jeugdafdeling, overigens terecht, bijna dagdagelijks erg veel inzet van diverse vrijwilligers en gaat er bijna geen dag voorbij dat Aard en Willy niet bezig zijn om de velden te preparen. En door dat goede werk, de bijna onvoorwaardelijke inzet van onze vrijwilligers, wordt het aan de voorkant inderdaad misschien als vanzelfsprekend ervaren, maar gelooft u mij, dat is het zeker niet.

En doordat de zaken bij SVO over het algemeen goed geregeld zijn, voed dat ook meermaals de verwachtingen. En die worden daardoor nog wel eens irreëel hoog. Vergeet niet dat de taken binnen onze vereniging bijna volledig door vrijwilligers uitgevoerd worden met vaak nog een drukke baan en dito gezinsleven daarnaast. En we willen vooruit en we zien ook zelf de mogelijkheden daartoe alleen we moeten ons wel realiseren dat ook de SVO-vrijwilliger een balans heeft tussen enerzijds zijn of haar maatschappelijke- en anderzijds zijn of haar SVO-werkzaamheden. Bij deze roep ik dan ook voor 2020 op om het barmhartige werk van onze vrijwilligers vooral te waarderen en wat meer acceptatie te hanteren bij situaties waarin een andere aanpak wellicht effectiever of wenselijker was geweest.

Ook ten aanzien van ons complex gaan we de komende tijd een aantal uitdagingen tegemoet. Daarover is regelmatig overleg met beheersstichting de Kempkes. Inmiddels is de nieuwe veldverlichting rondom het kunstgrasveld besteld en dat zal geheel conform de tijdsgeest voorzien worden met duurzame en krachtige ledlampen. Maar ook het kunstgrasveld zelf heeft de beste tijd gehad en zal, met in achtneming van de doorlooptijden van dergelijke trajecten, vervangen moeten gaan worden.

SVO blijft enthousiast op zoek naar expansie van voetbal gerelateerde activiteiten. Zo hebben we toegezegd mee te werken aan een 2-daags jeugd voetbalkamp op ons terrein in de zomer waar onze eigen jeugdleden uiteraard aan mee kunnen doen. Tevens hadden we ook oprecht oren naar het organiseren van de Berg en Dal Cup, maar het toernooi is voor de editie 2020 al vergeven. We richten nu onze pijlen op het eerstvolgende toernooi in 2021. Ook voor het organiseren van de district beker willen we ons weer op gaan werpen als gastheer maar omdat onze zustervereniging SVO-Korfbal in dezelfde tijd haar 60-jarig jubileum viert waar we ze als vanzelfsprekend alle ruimte voor willen geven, zal ook dit doorschuiven. Maar de intenties moge duidelijk zijn, naast de gebruikelijke voetbal activiteiten, willen we ook op andere manieren SVO op de kaart zetten.

2020 wordt dus een jaar van uitdagingen maar ook van mogelijkheden. Ik draag de overtuiging dat het andermaal een breed succesvol jaar gaat worden.

Namens het bestuur van SVO-Voetbal

 

Bart Willems

Voorzitter

Reageer