Skip links

MARTIN DE WINKEL TRAINER 1e SELECTIE-EN WILFRIED VAN ECK TRAINER 2e SELECTIE SVO/VVLK SEIZOEN 2022-2023

SVO en VVLK slaan met ingang van aankomend seizoen de handen nog nadrukkelijker ineen door ook de seniorenteams mee te nemen in het al lopende samenwerkingsverband. Concreet houdt dat in dat met ingang van seizoen 2022/2023 met name de selecties van het 1e en 2e elftal gevormd zullen gaan worden door spelers van beide verenigingen. Maar ook bij de lagere elftallen maakt deze uitbreiding het mogelijk om samen te werken.

De besturen van beide verenigingen hebben inmiddels het technisch kader al grotendeels in kunnen vullen. Martin de Winkel, nu de hoofdtrainer van SVO, zal straks de technische scepter gaan zwaaien over het 1e elftal. Wilfried van Eck, momenteel nog werkzaam als trainer bij de Groesbeekse Boys JO-19,  gaat de selectie van het 2e elftal onder zijn hoede nemen. In het verleden is Wilfried al in soortgelijke functies actief geweest bij VVLK als mede bij het jeugd samenwerkingsverband. Met de aanstelling van beide heren wordt er voldaan aan de nadrukkelijke wens van beide besturen om trainers met affiniteit met het poldervoetbal en de juiste expertise voor de groepen te zetten.

De uitbreiding van de samenwerking vormt de opmaat naar de beoogde fusie m.i.v. seizoen 2023/2024. Daarover dienen de leden zich nog uit te spreken. In dat kader valt er te melden dat we voornemens zijn om in maart Algemene ledenvergaderingen te beleggen om de leden te informeren over de gang van zaken met betrekking tot de fusie. Dan ook zal de fusie in stemming worden gebracht.  Over deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering volgt spoedig meer informatie.

De besturen van SVO-Voetbal en VVLK zijn verguld met de aanstelling van beide heren en dragen de overtuiging dat we hiermee een prima technisch kader hebben voor aankomend seizoen. Succes Martin en Wilfried!

Tekst en foto: Bart Willems.