Skip links

INFORMATIE OVER VERVOLG FUSIETRAJECT!

Ooij 24 december 2022:

Beste Leden van SVO en VVLK,

Begin volgend jaar starten we met de laatste fase van ons fusietraject. Op het programma staan 2 informatieavonden en een Bijzondere algemene ledenvergadering.

De 1e bijeenkomst staat gepland op 20 januari om 20.00 op Sportcomplex de Kempkes in Ooij.

 Tijdens deze bijeenkomst zal de procedure van de laatste fase worden toegelicht. Ook zullen we ingaan op onderdelen van het fusievoorstel zoals fusievorm, jubileumdatum en concept statuten.

Maar de avond staat ook in het teken van onze nieuwe naam en clubkleuren. Wij nodigen onze leden uit om hun ideeën te presenteren of in te brengen. De exacte procedure hiervoor zal nog worden toegelicht in de

uitnodigingsmail die volgt. Mocht je hier nu al vragen over hebben neem dan contact op met Hans Bartels, 0613384174, secretaris@vvlk.nl  of Joost Koks, 0612297562, voetbalsvo68@gmail.com

Hopelijk zijn jullie aanwezig om samen met het overgangsbestuur de laatste fase van onze fusie verder vorm te geven.

Met vriendelijke groet,

Overgangsbestuur SVO/VVLK.