Skip links

IN MEMORIAM SJEF WIELAND

Zondag 5 Februari 2023 bereikte ons het droevige bericht dat oud-voorzitter en erelid van onze vereniging Sjef Wieland op de leeftijd van 77 jaar is komen te overlijden.

Sjef is jarenlang intensief betrokken geweest bij SVO-Voetbal. Als voetballer bij de 50+club, maar Sjef zal bij veel leden en supporters toch vooral herinnerd worden om zijn bestuurlijke rollen binnen onze vereniging. In 1987 werd Sjef Wieland voorzitter van SVO-Voetbal, een functie die hij tot in 2001 heeft vervuld. In die periode werd o.a. het 25-jarig jubileum gevierd en werd het 1e elftal in 1997 kampioen. In de jaren daarna bleef Sjef verbonden aan de club middels een functie rondom de administratie van het clubhuis. Later, ten tijde van de verplaatsing van de accommodatie naar de hedendaagse locatie, nam Sjef een actieve rol aan in de bouwcommissie, welke hij liet volgen door een bestuurslidmaatschap bij beheersstichting de Kempkes. Als penningmeester heeft hij samen met de andere bestuursleden gezorgd voor de goede organisatorische gronden waarop de stichting heden ten dage nog steeds rust. In 2012 nam Sjef afscheid van zijn actieve rol bij SVO-Voetbal. Het bestuur heeft hem destijds bij de KNVB voorgedragen voor de gouden bondspeld welke hij op 28 september 2012 tijdens het vrijwilligersfeest volkomen terecht kreeg opgespeld.

Tot op het laatst bleef Sjef betrokken bij onze vereniging. Zijn gezondheid liet het al langer niet meer toe om nog naar de Kempkes te komen maar hij liet zich graag informeren door (oud-)bestuursleden over de stand van zaken met betrekking tot de fusie en de prestaties van ons 1e elftal.

Met het overlijden van Sjef verliezen we een zeer toegewijde SVO-er.

We wensen Bets, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van Sjef heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Afgelopen zondag is er, voorafgaand aan de wedstrijd tegen vv Krayenhoff een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Sjef Wieland.

Namens bestuur SVO’68,

Bart Willems.