Skip links

GESLAAGDE INFORMATIE BIJEENKOMST OVER FUSIE

Gisteren werden de leden van SVO-Voetbal en VVLK geïnformeerd door het overgangsbestuur over de stand van zaken met betrekking tot de aanstaande fusie tussen de 2 voetbalverenigingen. In een goed gevuld clubhuis op sportpark de Kempkes kwamen tal van onderwerpen voorbij.

Het overgangsbestuur informeerde de aanwezigen over het in ontwikkeling zijnde fusievoorstel. Het fusievoorstel geldt als document dat opgesteld dient te worden om de fusie definitief te bekrachtigen. Deze blauwdruk voor de nieuwe vereniging bevat zaken als de statuten, huishoudelijk reglement, de naam, clubkleuren en jubileumdatum van de nieuwe vereniging. Behalve het informeren van leden had de bijeenkomst nog een ander doel en dat was het nadrukkelijk betrekken van de leden in het fusieproces en bij de te maken keuzes. Zonder dat er al daadwerkelijk definitieve keuzes gemaakt konden worden, was er volop ruimte om over bepaalde zaken mee te praten. De vervaardigde informatie neemt het overgangsbestuur weer mee in het verder concretiseren van het fusievoorstel.

Het overgangsbestuur had de leden in een eerder stadium al gevraagd zich te buigen over zaken als naam, clubkleuren, tenue en logo. Diverse ideeën werden ingestuurd en die passeerde tijdens de bijeenkomst de revue. De uitwerkingen van Maarten en Hans Winkels en Jelle Hampsik en Koen Keukens konden op de meeste sympathie rekenen en deze heren gaan gezamenlijk in de komende weken zich buigen over een aantal varianten in logo en tenue. Over de naam waren de aanwezige leden bijna unaniem uitgesproken. Ofschoon de daadwerkelijke goedkeuring daarvoor verleend dient te worden bij goedkeuring door de leden van het volledige fusievoorstel, heeft het er alle schijn van dat  SV DDV’23 (Sportvereniging Door Dijken Verbonden 2023) de nieuwe naam wordt van de fusievereniging.

Al met al een zeer geslaagde avond met veel positieve feedback vanuit de leden richting het overgangsbestuur. Er is wederom een grote stap gezet in het fusietraject. Het overgangsbestuur gaat de voorlopige uitkomsten opnemen in het fusievoorstel. Op 8 februari volgt de volgende ledenbijeenkomst waarin het concept fusievoorstel met de leden doorgenomen zal worden.

Tekst en foto’s: Bart Willems.