Skip links

Beste sportvrienden,

Zaterdag 6 November 2021: Zoals u waarschijnlijk al hebt vernomen heeft het kabinet op dinsdag 2 november jl. nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Deze gaan vandaag, zaterdag 6 november, in. De belangrijkste maatregel is het coronatoegangsbewijs (CTB) dat nodig is voor een bezoek aan onze binnen accommodaties (clubhuis, toiletten en/of kleedkamers).  Het spreekt voor zich dat de besturen van SVO-Voetbal, SVO-Korfbal en stichting de Kempkes zich committeren aan de richtlijnen van de overheid. De coronapas geldt als een bewijs dat bezoekers gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest zijn of hersteld van Covid-19. Bezoekers zonder bewijs kunnen zich gratis laten testen voor een CTB waarmee ze toegang kunnen krijgen tot onze binnen accommodaties.

Concreet houdt dit het volgende in; sporters vanaf 18 jaar dienen, om gebruik te maken van onze kleedkamers over een geldige CTB te beschikken. Ook voor bezoekers/sporters vanaf 13 jaar aan ons clubhuis en/of toiletten geldt dat je een geldige CTB moet hebben. Zonder een geldige CTB is toegang tot 1 van onze binnen accommodaties niet toegestaan. We zullen hier actief op controleren en toezien. Voor mensen die zich op dezelfde dag voor langere tijd ophouden rond- of in onze binnen accommodaties is het mogelijk een polsbandje te vragen waarmee we dus niet elke keer weer uw QR-code hoeven te scannen. Dit polsbandje is vanzelfsprekend alleen geldig op de dag waarop het aan u uitgereikt wordt en is niet overdraagbaar.  De toegang tot ons clubhuis zal beperkt worden tot 1 ingang. Welke ingang dat zal zijn, wordt bezien en gekoppeld aan de activiteit op dat moment.

Zorg ervoor dat u het CTB bij de hand hebt zodra u voornemens bent 1 van de binnen accommodaties te betreden. Dat scheelt een hoop gedoe bij de ingang en zo kunnen we, zeker bij drukkere momenten ervoor zorgen dat het scannen van uw QR-code vlot verloopt. Graag willen wij aangeven dat wij uitvoering geven aan de regels zoals deze worden opgelegd vanuit de overheid. Wij vragen uw begrip voor onze vrijwilligers die belast worden met de controle en handhaving van deze regels en uw eventuele ongenoegen omtrent deze regels niet bij hen neer te leggen.

Daarover gesproken; dit betekent wel weer de zoveelste extra belasting van onze vrijwilligers. We doen er alles aan om onze binnen accommodaties bereikbaar te houden maar deze maatregelen volgen op al meer dan 1.5 jaar aan een grote diversiteit aan maatregelen. Om onze vrijwilligers enigszins te kunnen ontlasten zijn we dan ook op zoek naar mensen die ons willen helpen uitvoering te geven aan deze nieuwe richtlijnen van de overheid. Dus bent u bereid om in shifts van 2 à 3 uur per keer SVO mee te helpen de QR-code check uit te voeren? Geef u dan op bij het bestuur van SVO-Voetbal (voetbalsvo68@gmail.com of 06-12297562)

Heel plezier gewenst op sportpark de Kempkes

Besturen SVO-Voetbal, Korfbal en stichting de Kempkes