Skip links

Stemmingsfase fusie SVO’68 – VVLK

Geachte leden, ouders/verzorgers,

 

Zoals u weet zijn we volop bezig met de fusie met VVLK. Op dit moment zitten we in de stemmingsfase. Hieronder krijgt u toelichting over deze fase. Wij vragen u deze mail goed door te lezen, zodat de stemmingsprocedure duidelijk is voor iedereen.

 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 28-3-2022

Op 28 maart 2022 heeft er een Bijzondere Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in de kantine van SVO’68. Tijdens deze vergadering is het voorgenomen fusievoorstel met VVLK besproken en toegelicht. Dit voorstel dient in stemming gebracht te worden. Hiervoor zou 2/3 van de leden aanwezig moeten zijn en daarvan zou 2/3 van de leden in moeten stemmen met het voorstel.

 

Op 28 maart 2022 was het quotum van 2/3 van de leden niet aanwezig dus is het voorstel niet in stemming gebracht. Statutair is vastgelegd dat het bestuur dan een nieuwe Bijzonder Algemene Ledenvergadering uitschrijft om het voorstel alsnog in stemming te brengen. Tijdens deze vergadering, die dus op 11 april aanstaande is, tellen de stemmen van de aanwezigen leden. Om het voorstel te bekrachtigen dienen nog steeds 2/3 van de leden in te stemmen met het voorstel. Vanwege verschillende statuten is de stemmingsprocedure van VVLK en SVO’68 niet gelijk. De inhoud van het voorstel is vanzelfsprekend wel gelijk.

 

Waar stemt u voor?

De besturen van SVO en VVLK stellen voor dat:

Beiden verenigingen fuseren per seizoen 2023 – 2024.

Deze nieuwe vereniging speelt op één accommodatie (De Kempkes in Ooij)

Het seizoen 2022-2023 benoemen wij als overgangsjaar.

 

Wanneer kunt u stemmen?

Zoals eerder aangekondigd is er op 11 april 2022 wederom een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst kunt u een stem uitbrengen en krijgt u de uitslag van de stemming.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

  1. Opening Vergadering
  2. Opening stembureau en stemming leden
  3. Toelichting uitslag stemming (zowel van SVO’68 als VVLK)
  4. Sluiting vergadering

U kunt op 11 april tussen 18.00 – 20.30 uur uw stem uitbrengen. Vanaf 21.00 uur zullen wij de stemming toelichten. U bent dan ook vanaf 21.00 uur welkom om deze toelichting bij te wonen in de kantine. Voor de duidelijkheid: u hoeft niet gedurende de gehele doorlooptijd van de stemming aanwezig te zijn.

 

Hoe kunt u stemmen?

U kunt uw stem uitbrengen in het stembureau in de bestuurskamer van SVO’68.

Hierbij geldt de volgende procedure:

  • De stem van leden van 16 jaar en ouder telt 3 x mee
  • De stem van leden van jonger dan 16 jaar telt 1x mee
  • Ouders van leden t/m 17 jaar mogen voor hun kind stemmen (als wettelijk vertegenwoordiger)
  • Volmacht is niet toegestaan
  • Legitimatie verplicht

Mochten er ondanks deze toelichting toch nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Wij hopen u te mogen begroeten op 11 april.

 

Sportieve groet,

Namens bestuur van SVO’68

 

Bart Willems

Voorzitter